Våre behandlinger

Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Ved bruk av dialog og undersøkelse finner man riktig behandling for å gjøre deg raskest mulig smertefri. Vi kombinerer gjerne flere behandlingsteknikker og ditt opplegg blir individuelt tilpasset for en komfortabel behandling.

Nålebehandling

Nålebehandling (dry needling, tørrnåling, IMS) er en behandlingsteknikk der det brukes tynne nåler direkte på triggerpunkter (muskelknuter). Målet ved bruk av nåler er å deaktivere triggerpunkter, for å redusere smerte og øke muskel- og leddfunksjon.

Nålebehandling baserer seg på ulike teorier og det forskes hyppig på denne behandlingsformen.  Behandlingsformen er effektiv, og gir oss muligheten til å behandle triggerpunkt som ligger dypt i muskulaturen. Behandlingen utføres lokalt og nøyaktig.

Leddmanipulasjon

Leddmanipulasjon er en teknikk der man ved ulike behandlingsgrep normaliserer bevegelighet og funksjon i ulike ledd. Manipulasjon kan benyttes i behandling av de fleste leddstrukturer i kroppen. Undersøkelse gir grunnlag for hvilke ledd som blir behandlet. 

Massasje

Massasje av muskel og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødning.  Massasje som behandlinger er en dyp og effektiv behandling for deg med spenninger og smerter i muskulatur. Behandlingen er kraftfull og vil kunne føre til ømhet under eller rett etter behandling.  Helleveien Helse tilbyr også idrettsmassasje, som passer for idrettsutøvere og mosjonister som plages av muskelsmerter og krampeplager.

Triggerpunktbehandling

Triggerpunktbehandling reduserer en viss type smerteutstråling. Triggerpunkt er et irritabelt punkt i muskel og senevev som karakteriseres av redusert lokal mikrosirkulasjon og oksygentransport til omkringliggende vev. Det kan gi opphav til lokal smerte, referert/strålende smerte (smerte som sprer seg forbi muskels utsprang og feste), stivhet og nedsatt funksjon.

Mobilisering

Mobilisering er en leddnær tøying som brukes for å normalisere bevegelsen i ledd. Mobiliseringen utføres ved at naprapaten tar et grep med sine hender over leddet og blokkerer ikke-ønskede bevegelser i det aktuelle leddet. Ønskede bevegelser tas ut innenfor den fysiologiske bevegelsesbarrieren. Pasienten får da aktivt motarbeide bevegelsen ved hjelp av de muskler som forhindrer ønsket bevegelse. Effekten av dette motarbeidet blir en hemmende effekt av muskelens spenthet (tonus). Dermed vil den passive bevegelsen (leddet) tilbakestilles og den aktive bevegelsen normaliseres.

Muskeltøyning

Muskeltøyning minsker muskelspenning og øker bevegelsen i muskler. Statisk arbeid, slik som kontorjobb, gir kroppen over tid mindre bevegelse. Tøyeøvelser som gis av naprapat er med å bidra til en normal bevegelse i muskel og ledd. Tøying er spesielt viktig i idrett. Tøying bidrar til å vedlikeholde god bevegelse i muskel og ledd, forbedrer prestasjon i fysiske aktiviteter og bidrar til at musklene fungerer mest mulig effektivt og øker blodstrømmen i musklene.

Artikulering

Artikulering  er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegelse i ledd. Behandlingen fungerer bare på ikke-kroniske lidelser som er reversible. Det kan virke lindrende på tilstander som artrose. Behandlingen utføres ved at naprapaten holder hendene mot leddet, hvor det skapes en glidebevegelse mellom de to leddoverflatene. Riktig teknikk hindrer uønskede samtidige bevegelser og er ofte effektiv sammen med annen behandling fra naprapaten.

Treningsprogram

Vi kan hjelpe deg med opptrening og rehabilitering etter skader. Etter flere års erfaring med toppidrett er vi blitt dyktige til å behandle slike skader, tilpasse skadeforebyggende trening og gi råd om prestasjonsfremmende trening. Vi setter sammen et treningsprogram som passer dine behov for å hjelpe din kropp å fungere optimalt. 

Treningsrom

Vi har treningsrom for våre gjester. Her kan vi vise deg øvelser fra ditt individuelle treningsprogram, slik at du får mest mulig effekt ut av behandlingen hos oss.

Har du plager?

Ikke la fysiske plager definere hverdagen din. Få gode råd og riktig behandling til dine utfordringer. Bestill time eller ring oss i dag.